Yangın Söndürme Köpüğü

Yangın Söndürme Köpüğü

 

Yangın Köpüğü Nedir?


İçi hava dolu baloncuklardan meydana gelen, oldukça yoğun bir niteliğe sahip bileşim olan yangın köpüğü, esas olarak üç temel maddeden oluşmaktadır. Yangına etki ederken gerekli olan hava, su ve köpük, yangın köpüklerinin esasını oluşturmaktadır. Köpüğün konsantre şekilde belirli orandaki bir su ile karışması ve ardından cihazların yardımı ile hava ile karıştırılması sonucunda, kullanıma hazır hale gelmektedir.

Bünyesinde tuttuğu su ile yüksek derecedeki ısılara karşı dayanıklı olan yangın köpükleri, yakıtların meydana getirdiği yangınlarda da etkilidir. Kullanıldıktan sonra yoğun şekilde yanan cisimlerin ve yüzeylerin üzerini örtecek bir doygunluğa sahip olmaktadır. Yangın vesilesi ile ortaya çıkan zehirli gazlar, yangın köpüğünün içinden geçmeyecek şekilde hapsedilmektedir. Böylece yangın kontrol altına alınırken, müdahale ve kurtarma çalışmalarına katılan kişilerin de sağlıkları tehlike altına alınmadan işlem sonuçlanmaktadır. Yangının söndürülmesi kadar ısınan maddelerin soğutulması ve yangının yeniden alevlenmesinin önüne geçilmesi de hayati önem taşır. Birçok yangının soğutma çalışmalarının yetersizliği nedeniyle yeniden başladığı birçok vaka kayda alınmıştır.

 


Yangın Köpüğü Nasıl Yapılır?


Su, hava ve köpük konsantresinden oluştuğunu söylediğimiz yangın köpüğünün yapımı bilimsel bir süreç gerektirmektedir. Başarılı ve etkili bir netice için uluslara arası standartların terk edilmemesi çok önemlidir. Kaliteli ve standartlara uygun bir yangın köpüğü yapımı deneyimli firmaların elinde daha iyi şekillenmektedir.

Su ile yangın köpüğü konsantresinin karıştırılması, yangın köpüğü yapımının ilk aşamasıdır. Belirli bir doygunluğa ulaştığı kesinleştirildikten sonra, sırada üçüncü bileşim maddesi olan hava ile karıştırılma merhalesi vardır. Bu iş için üretilmiş olan cihazları kullanarak, su ile köpük konsantresinin hava ile karıştırılması aşaması gerçekleştirilmektedir. Böylece yangınlarda kullanılan yangın köpüğünün oluşumu gerçekleşmiş olur.

 

Yangın Köpüğü Özellikleri


Yangınların doğası itibariyle yaşamı tehdit etmesi, müdahaleyi sağlayan söndürme sistemlerinin sağlıklı çalışmasının gerekliliğini defalarca ortaya koymuştur. Birçok vakada başarılı sonuçlar elde edilirken, iş yaşamını ve büyük yatırımları, daha büyük zararlardan koruması da yangın söndürme sistemlerinin önemini vurgulamaktadır. Bu yüzden tehlikeli yangınlarda kullanılan yangın köpüklerinin belirli standartların altına düşmeyecek özelliklere sahip olması gerekmektedir.

Yangın köpüğü oksijen ile alevlerin temasını kesmelidir
Yanan maddelerden ortaya salınan zehirli gazları hapsetmelidir
Yakıt yangınlarında çok hızlı şekilde yanan yüzeyi örtmelidir
Isıdan kaynaklanan buharlaşmayı önleyerek ortam ısısının yükselmesini önlemelidir
Yanan yüzeyler ve etrafının soğumasını sağlamalıdır
Alevler ile yanan cisim arasındaki bağı kesmelidir.


Yangın Köpüğü Çeşitleri


Yangın türlerine göre farklı bileşimlerin kullanıldığı yangın köpüğü çeşitleri, uygun eşleştirilme ile yangından korunmayı azami derecede arttırmaktadır. Yangın türlerine uygun köpüklerin seçilmesi, uzmanlardan yardım alınarak yapılmalıdır. Köpükleri performansının artması ve yangını en kısa sürede kontrol altına alması, uygun bileşenlerle üretilmesi sonucu olmaktadır.

Bu açıdan en fazla kullanılan, etkili yangın köpüğü çeşitleri;

 

Sentetik Köpük


Orta ve yüksek genleşme özelliğine sahip olacak şekilde üretilen sentetik köpükler, akışkanlık özelliği ile bazı yangın türlerinin söndürülmesinde muazzam seviyede etkili olmaktadır. Yakıt yangınlarında tercih edilmemesinin sebebi, yanan yüzeyin üzerinde film tabakası oluşturmamasıdır.

Diğer taraftan bodrumların, maden ocaklarının, gemi güvertelerinin, makine odalarının, hangarların ve depoların korunmasında daha çok tercih edildiği görülmektedir.

 

 

AFFF Köpük


Film yapıcı köpük konsantresi olarak bilinen AFFF köpük, deniz suyu ile de kullanılabilmektedir. Tatlı su ile kullanılan yangın köpüklerinden daha farklı yangın türlerine müdahale yeteneğine sahiptir. Akaryakıtların depolandığı tesislerde, tankerlerde ve petrol rafinerilerinde kullanılmaktadır. Yakıt yangınlarının başlattığı yangın türlerinde, yakıtların üzerini hızlı ve etkili şekilde örterek, alevlerin oksijen ile mutlak temasını kesmektedir. Böylece yeniden alevlenme ihtimalini düşürmektedir.

Sentetik köpük yapıcılar, fluorokimyasal surfaktan ve sulu film yapıcı köpük konsantresi bileşiminden oluşmaktadır. Yüksek genleşme özelliğine sahip değildir.

 

AR-AFFF (ALKOLE DİRENÇLİ KÖPÜK)


Alkole dayanıklı sulu film oluşturucu yangın söndürme köpük konsantresidir. Floro sufaktan , hidrokarbon sufaktan , köpük stabilizatörleri ve polimer film oluşturucuların bir kombinasyonu şeklinde üretilmektedir. Florlu yüzey aktif maddeler köpüklerin polar olmayan hidrokarbonlar üzerindeki akışkanlığını arttırır. Polar çözücüler üzerinde oluşturulan polimer film, köpüğün tahrip edilmesini önler. Köpük battaniyesi, yanıcı ve toksik gazların emisyonunu önleyen buharlaşmayı bastırır. Böylece yangın riski ve çevresel etki önemli ölçüde azaltılır.